Author = Mohammad Emaneini
Number of Articles: 1
1. Evaluation of the β-Lactamase Disk Test Method in the Detection of Extended-Spectrum-β-Lactamases in Clinical Isolates of Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa

Volume 23, Issue 1, January and February 2016, Pages 1-11

Davood Kalantar-Neyestanaki Kalantar-Neyestanaki; Fereshteh Jabalameli; Akbar Mirsalehian; Mohammad Emaneini